pussy88 Проект рішення “Про районний бюджет на 2019 рік | Фінансове управління Гайсинської райдержадміністрації
           

Курси валют

Курсы валют Курсы валют

Курсы валют Курсы валют

Курс валют на портале Finance.UA

Зверніть увагу на ресурси: • 19Гру

  Проект                                РІШЕННЯ

   

  _____________   2018 р.                                                ___  сесія 7 скликання

  Про районний бюджет на 2019 рік

  Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 9 статті 75, статей 76 і 77, 89 Бюджетного кодексу України (зі змінами), враховуючи погодження постійної комісії районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, районна рада ВИРІШИЛА:

   1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2019 рік у сумі 449805695 грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету визначити у сумі 445515103 грн., доходи спеціального фонду бюджету у сумі 4290592 грн. (згідно із додатком 1 цього рішення).

   2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2019 рік у сумі 449805695 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 445515103 грн. та видатків спеціального фонду бюджету у сумі 4290592 грн. за головними розпорядниками коштів (згідно із додатком 3 до рішення).

   3. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 100000,00 грн..

   4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів, що передаються із загального фонду районного бюджету до місцевих бюджетів у 2019 році (згідно з додатком 5 до цього рішення).

   5. Установити розмір резервного фонду районного бюджету на 2019 рік у сумі 1000000,00 грн..

   6. Визначити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2019 рік:

  • оплата праці працівників бюджетних установ;
  • нарахування на заробітну плату;
  • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
  • забезпечення продуктами харчування;
  • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
  • поточні трансферти населенню;
  • поточні трансферти місцевим бюджетам.

   7. Розпорядникам коштів районного бюджету:

  • забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
  • затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;
  • заборонити прийняття рішень про збільшення мережі бюджетних закладів та чисельності працівників бюджетних установ.

   8. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних програм (згідно з додатком 7 до цього рішення).

   9. Головним розпорядникам коштів районного бюджету :

  • · до закінчення першого кварталу 2019 року внести пропозиції щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;
  • · на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів по безумовному виконанню пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо недопущення незабезпеченої потреби із виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних закладів;
  • · видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних закладів здійснюються виключно після забезпечення обов’язковими складовими заробітної плати в річному вимірі.

   10. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2019 рік:

  • · до доходів належать надходження, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України;
  • · джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтями 72, 73 Бюджетного кодексу України щодо районного бюджету;
  • · джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу.

   11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України.

   12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71, 72 Бюджетного кодексу України.

   13. Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України щодо передачі коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, а саме передача коштів до районного бюджету здійснюється шляхом підписання Угод між відповідними радами на виконання заходів окремих програм, які в обов’язковому порядку узгоджуються з структурними підрозділами районної державної адміністрації за галузевим профілем та фінансовим управлінням районної державної адміністрації.

   14. Рекомендувати міській та сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на захищені статті видатків. Привести показники по мережі, штатах та контингентах у відповідність до передбачених обсягів призначень у відповідних бюджетах на їх утримання.

   15. Дозволити районній державній адміністрації отримувати в органах Державної казначейської служби України короткотермінові позики для покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах планового бюджетного періоду.

   16. Враховуючи норми статей  23, 108 Бюджетного кодексу України, надати право районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, здійснювати перерозподіл видатків по кодах програмної (бюджетними програмами, підпрограмами),  функціональної та економічної класифікації у межах загального обсягу бюджету, затвердженого цим рішенням, збільшувати і зменшувати надходження в розрізі кодів класифікації доходів та видатки районного бюджету в розрізі кодів програмної (бюджетної програми, підпрограми),  функціональної та економічної класифікації на суми додатково отриманих або зменшених міжбюджетних трансфертів з державного, обласного та інших місцевих бюджетів.                    

  17. Для забезпечення виконання пункту 4 статті 28 Бюджетного кодексу України здійснити оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації.

   18. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

   19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Перкун В.А.).

         Голова районної ради                                                     Г.БОРОВИЙ

                                   

   

   

  Share to Facebook
  Share to Google Buzz
  Share to Google Plus
  Share to LiveJournal
  Share to MyWorld
  Share to Odnoklassniki
  Share to Yandex

  Автор: admin, 13:00

Ваш коментар

Увага: Коментарі модеруються, і це може викликати затримку у публікуванні. Відправляти коментар ще раз не потрібно!