pussy88 Рішення 17 сесії Гайсинської районної ради 6 скликання від 31.01. 2014 р. Про районний бюджет на 2014 рік | Фінансове управління Гайсинської райдержадміністрації
           

Курси валют

Курсы валют Курсы валют

Курсы валют Курсы валют

Курс валют на портале Finance.UA

Зверніть увагу на ресурси: • 11Бер

   

  РІШЕННЯ

   

  31.01.2014 р.                                                                17 сесія 6 скликання

  Про районний бюджет на 2014 рік

   

  Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 9 статті 75, статей 76 і 77 Бюджетного кодексу України, враховуючи погодження постійної комісії районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, районна рада ВИРІШИЛА:

  1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2014 рік у сумі 184818,588 тис.грн., в тому числі обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 182662,748 тис. грн., спеціального фонду бюджету – 2155,840 тис.грн. (додаток 1).

  2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2014 рік у сумі 184818,588 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 182662,748 тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 2155,840 тис.грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) і головними розпорядниками коштів (додаток 3).

  3. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 40,000 тис.грн.

  4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 4) на 2014 рік:

  - дотації вирівнювання місцевим бюджетам у сумі 8051,400 тис.грн.;

  - коштів, що передаються до районного бюджету з сільських бюджетів у сумі 615,438 тис.грн;

  - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 1520,800 тис.грн.

  5. Установити, що перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам (коштів, що передаються до районного бюджету), здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду державного бюджету (відповідного місцевого бюджету), перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності здійснюється шляхом застосування нормативів щодекадних відрахувань від надходжень доходів до спеціального фонду державного бюджету (відповідного місцевого бюджету) згідно із додатком №4 до цього рішення.

  6. Встановити, що суми дотації вирівнювання, недоотримані міським та сільськими бюджетами району згідно розпису районного бюджету шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань, перераховуються відділенням Державної казначейської служби України на підставі платіжних доручень фінансового управління за рахунок доходів загального фонду районного бюджету терміном до 5 числа місяця наступного за звітним, в грудні – до 30 числа.

  7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою:

  • оплата праці працівників бюджетних установ;
  • нарахування на заробітну плату;
  • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
  • забезпечення продуктами харчування;
  • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
  • поточні трансферти населенню;
  • поточні трансферти місцевим бюджетам;
  • видатки загального фонду на охорону здоров’я.

  8. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 651,000 тис.грн. (додаток №5).

  9. Додаткова дотація з Державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 987,500 тис.грн. враховується у загальний обсяг ресурсів доходної частини загального фонду районного бюджету на 2014 рік і спрямовується на видаткові призначення розпорядників коштів районного бюджету таким чином: КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (КФКВ 091204) – 947,500 тис.грн., в тому числі: КЕКВ 2110 «Оплата праці» – 695,000 тис.грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» – 252,500 тис.грн., управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації на фінансову підтримку районного комунального підприємства «Сільськогосподарська дорадча служба» (КФКВ 160903 КЕКВ 2282) – 40,000 тис.грн.

  10. Надання фінансової підтримки ветеранським організаціям в сумі                         61,000 тис.грн., в тому числі: спілка ветеранів Афганістану – 16,000 тис.грн., районна організація «Союз – Чорнобиль» – 15,000 тис.грн.,  районна організація ветеранів України – 30,000 тис.грн.

  11. Розпорядникам коштів районного бюджету:

  - забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

  - затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

  - заборонити прийняття рішень про збільшення мережі бюджетних закладів та чисельності працівників бюджетних установ;

  - розробити та подати на затвердження голові райдержадміністрації заходи із енергозбереження в бюджетних установах та госпрозрахункових підприємствах – об’єктах спільної власності територіальних громад Гайсинського району, передбачивши на це окремою сумою відповідні кошти в кошторисах видатків установ;

  - розробити та подати в термін до 15 березня 2014 року на затвердження голові райдержадміністрації заходи щодо оптимізації мережі, штатів та контингентів бюджетних закладів, що фінансуються з районного бюджету.

  12. Головним розпорядникам коштів районного бюджету внести пропозиції щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

  13. Надати право районній державній адміністрації, відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

  14. Надати право районній державній адміністрації, за погодженням з постійною комісією районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, здійснювати перерозподіл видатків по кодах функціональної та економічної класифікації у межах загального обсягу бюджету, затвердженого даним рішенням, збільшувати і зменшувати надходження в розрізі кодів класифікації доходів та видатки районного бюджету в розрізі кодів функціональної та економічної класифікації на суми додатково отриманих або зменшених міжбюджетних трансфертів з державного, обласного та інших місцевих бюджетів.

  15. Використання вільного залишку коштів загального фонду районного бюджету, що утворився на початок року, здійснювати відповідно до статті 14 Бюджетного кодексу України.

  16. Рекомендувати міській та сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на захищені статті видатків та розробити аналогічні заходи із впровадження енергозберігаючих технологій та економного використання енергоресурсів. Привести показники по мережі та контингентах у відповідність до передбачених обсягів призначень у відповідних бюджетах на їх утримання.

  17. У зв’язку з тим, що в м.Гайсин відсутній Будинок культури, який фінансується з міського бюджету, а населення міста обслуговується Будинком культури, який фінансується з районного бюджету, врахувати у видатках районного бюджету на галузь «Культура» видатки на обслуговування міського населення Будинком культури, який фінансується з районного бюджету.

  18. Передбачити в асигнуваннях, які виділені для парку культури та відпочинку ім.Б.Хмельницького кошти в сумі 300,0 тис.грн. на модернізацію дитячих атракціонів.

  19. На виконання вимог основних нормативних актів, що регламентують застосування програмно-цільового методу затвердити обсяг видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів за програмно-цільовим методом бюджетування (згідно із додатком 3.1 до рішення).

  20. Додатки 1 – 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

  21. Для забезпечення виконання пункту 4 статті 28 Бюджетного кодексу України, опублікувати дане рішення в районній газеті „Трибуна праці”.

  22. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Войтенко Г.М.).

   
  Голова районної ради                                               С.Сікорський

  Додаток 1

  Додатки 2, 3, 3.1

  Додаток 4

   

  Share to Facebook
  Share to Google Buzz
  Share to Google Plus
  Share to LiveJournal
  Share to MyWorld
  Share to Odnoklassniki
  Share to Yandex

  Автор: admin, 07:04

download widget crypto for mining

Ваш коментар

Увага: Коментарі модеруються, і це може викликати затримку у публікуванні. Відправляти коментар ще раз не потрібно!