pussy88 Рішення 23 позачергової сесії 6 скликання Гайсинської районної ради «Про районний бюджет на 2015 рік». | Фінансове управління Гайсинської райдержадміністрації
           

Курси валют

Курсы валют Курсы валют

Курсы валют Курсы валют

Курс валют на портале Finance.UA

Зверніть увагу на ресурси: • 17Лют

                   РІШЕННЯ

  14.01.2015 р.                                                   23 позачергова сесія 6 скликання

  Про районний бюджет на 2015 рік

   

  Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 9 статті 75, статей 76 і 77, 89 Бюджетного кодексу України (зі змінами), враховуючи погодження постійної комісії районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, районна рада ВИРІШИЛА:

  1. Визначити на 2015 рік:

  -  доходи районного бюджету у сумі 219854,795 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 217996,536 тис.грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 1858,259 тис.грн., згідно з додатком 1 цього рішення;

  -  видатки районного бюджету у сумі 219854,795 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду – 217996,536 тис.грн., видатки спеціального фонду – 1858,259 тис.грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів згідно з додатком 2 до цього рішення.

  2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2015 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 217996,536 тис.грн. та спеціальному фонду 1858,259 тис.грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.

  3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету  у сумі 40,000 тис.грн.

  4. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

  5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:

  • оплата праці працівників бюджетних установ;
  • нарахування на заробітну плату;
  • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
  • забезпечення продуктами харчування;
  • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
  • поточні трансферти населенню;
  • поточні трансферти місцевим бюджетам;

  6. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 1684,020 тис.грн. згідно з додатком 4 до цього рішення.

  7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, надати право Гайсинській районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

  8. Надати право районній державній адміністрації, за погодженням з постійною комісією районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, здійснювати перерозподіл видатків по кодах відомчої, функціональної та економічної класифікації у межах загального обсягу бюджету, затвердженого цим рішенням, збільшувати і зменшувати надходження в розрізі кодів класифікації доходів та видатки районного бюджету в розрізі кодів відомчої, функціональної та економічної класифікації на суми додатково отриманих або зменшених міжбюджетних трансфертів з державного, обласного та інших місцевих бюджетів.

  9. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

  10. Головним розпорядникам коштів районного бюджету внести пропозиції щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог ст.51 Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

  11. Відділу освіти райдержадміністрації:

  -   здійснювати видатки на утримання дошкільних навчальних закладів району за рахунок коштів районного бюджету;

  -   забезпечити безперебійне функціонування дошкільних навчальних закладів району;

  -   взяти у підпорядкування штатну чисельність дошкільних навчальних закладів району та привести її у відповідність до виділених асигнувань.

  12. Відділу культури і туризму райдержадміністрації:

  -   здійснювати видатки на утримання Будинків культури та клубів району за рахунок коштів районного бюджету;

  -   забезпечити безперебійне функціонування Будинків культури та клубів району;

  -   взяти у підпорядкування штатну чисельність Будинків культури і клубів району та привести її у відповідність до виділених асигнувань.

  13. Використання вільного залишку коштів загального фонду районного бюджету, що утворився на початок року, здійснювати відповідно до статті 14 Бюджетного кодексу України.

  14. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2015 рік до доходів належать надходження, визначені статей 64, 97 Бюджетного кодексу України.

  15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.691 Бюджетного кодексу України.

  16.   Додатки 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

  17.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Войтенко Г.М.).

   

   

        Голова районної ради                                                  С. Сікорський

   

  Додаток 1

  Додатки 2, 3

  Додаток 4

  Share to Facebook
  Share to Google Buzz
  Share to Google Plus
  Share to LiveJournal
  Share to MyWorld
  Share to Odnoklassniki
  Share to Yandex

  Автор: admin, 09:41

Ваш коментар

Увага: Коментарі модеруються, і це може викликати затримку у публікуванні. Відправляти коментар ще раз не потрібно!