pussy88 Інформація про виконання районного бюджету за I півріччя 2014 року. | Фінансове управління Гайсинської райдержадміністрації
           

Курси валют

Курсы валют Курсы валют

Курсы валют Курсы валют

Курс валют на портале Finance.UA

Зверніть увагу на ресурси: • 13Жов

  На виконання вимог статті 28 Бюджетного кодексу України щодо доступності інформації про бюджет, фінансове управління Гайсинської районної державної адміністрації представляє інформацію про виконання районного бюджету за I півріччя 2014 року.

  Доходи

  Дохідна частина бюджету забезпечується за рахунок досягнення позитивних фінансово-економічних показників, як юридичних, так і фізичних осіб.

  В структурі доходів загального фонду за І півріччя 2014 року надходження власних і закріплених доходів становить 15,5%, дотації з Державного бюджету 44,7%, субвенції з Державного та обласного бюджетів 39,5%, кошти, що надходять до районних бюджетів з міського та сільських бюджетів 0,3%.

  План по власних і закріплених доходах загального фонду районного бюджету до уточнених показників, затверджених районною радою на І півріччя 2014 року виконаний на 97,0%, що становить 12430,3 тис.грн. (12,4 млн.грн.). Надходження за І півріччя 2014 року більші за аналогічний період 2013 року на 896,8 тис.грн., або на 7,8%.

  З 5 основних податків та зборів районного бюджету планові показники за І півріччя 2014 року виконані таким чином:

  - податок на доходи фізичних осіб – 95,7%;

  - частина чистого прибутку комунальних підприємств – 136,4%;

  - надходження від орендної плати за користування комунальним майном – 817,2%;

  - податок на прибуток підприємств – 221,9%;

  - інші надходження – 503,0%.

  Невиконання планових показників районного бюджету обумовлено наступним:

  1.В зв’язку із погашенням в січні-квітні минулого року ДП”Гайсинським лісовим господарством» заборгованості по ПДФО минулих років в сумі 1002,0 тис. грн., то згідно формули розрахунки по бюджету на 2014 рік були враховані завищені планові показники.

  2.Зменшенням середньооблікової штатної чисельності працюючих при середній заробітній платі 2586 грн., в результаті чого втрати ПДФО становили  1598,9 тис.грн.

  -по ТОВ ПК «Зоря Поділля» зменшення становить                           1019,4 тис. грн., скорочено 584 працюючих (в І кварталі не працював цукровий завод, який входить до складу ТОВ ПК «Зоря Поділля»);

  -по в/ч А 3769 – 253,1 тис. грн., в результаті ліквідації скорочено 145 працюючих;

  -по ДП «Гайсинське лісове господарство» – 111,1 тис. грн., скорочено 64 працюючих;

  -по ТОВ «Гайсинський консервний комбінат» – 214,7 тис. грн. скорочено 123 працюючих  в зв’язку із відсутністю виробництва.

  3. Ріст планового показника першого кошика за 6 місяців 2014 року планувався 6,3% до фактичних надходжень за 2013 рік – це податок на доходи фізичних осіб, а темп росту оплати праці за І півріччя 2014 року до показників за 2013 рік становив лише 3,0%.

  Дотація вирівнювання та додаткові дотації, що одержуються з Державного бюджету надійшли в розмірі 95,8% і становили         35769,3 тис.грн. (35,8 млн.грн.).

  За  І півріччя 2014 року районний бюджет отримав субвенції з Державного бюджету на виплату допомог сім’ям з дітьми, пільг та субсидій населенню на суму 31035,9 тис.грн., що становить  86,6% до уточнених планових призначень на І півріччя 2014 року.

  Інших субвенцій з обласного та сільських бюджетів в районний бюджет надійшло в сумі 620,7 тис.грн., в тому числі:

  - на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 23,5 тис.грн.;

  - на поховання учасників бойових дій в сумі 8,5 тис.грн.;

  - на виплату допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу в сумі 562,5 тис.грн.;

  - на компенсаційні виплати на бензин, ремонт і технічне обслуговування інваліда І групи – 18,6 тис.грн;

  - на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення 7,6 тис.грн.;

  Крім того, до районного бюджету надійшли кошти, які вилучаються з бюджету Носовецької сільської ради в сумі               266,5 тис.грн.

  Протягом І півріччя 2014 року районний бюджет користувався короткотерміновою позикою з Державного бюджету на забезпечення виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери. Так, в червні 2014 року було одержано короткотермінову позику на суму 10361,8 тис.грн., яка була спрямована на виплату відпускних та матеріальну допомогу педагогічним працівникам.

  Всього надходження загального фонду районного бюджету за             І півріччя 2014 року становили 80122,8 тис.грн.

  До спеціального фонду районного бюджету за І півріччя 2014 року надійшло доходів в сумі 1152,0 тис.грн. виконання становило 168,2% до уточнених призначень.

  Власні надходження бюджетних установ отримані в сумі         1049,8 тис.грн. З них: платні послуги, що надають бюджетні установи охорони здоров’я, освіти, культури, спортшколи складають                   198,3 тис.грн., інші джерела – 851,5 тис.грн. Найбільше платних послуг отримав відділ культури в сумі 150,1 тис.грн. В тому числі: батьківської плати за навчання дітей в музичній школі в сумі 120,3 тис.грн., за оренду майна – 22,8 тис.грн., за користування бібліотекою – 0,1 тис.грн., за відвідування дискотек в будинку культури – 6,9 тис.грн. До інших джерел власних надходжень бюджетних установ відносяться благодійні внески, дарунки в сумі 692,6 тис.грн. та кошти, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень в сумі 158,9 тис.грн. Найбільше благодійної допомоги отримано районним відділом освіти в сумі  524,0 тис.грн. (продукти харчування, основні засоби, товарно-матеріальні цінності). Кошти на виконання окремих доручень – це в основному перерахування 75% від розміру пенсії на утримання одиноких та пристарілих людей, які проживають в відділенні постійного проживання «Надія» територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян. Кошти надійшли в обсязі 158,9 тис.грн.

  Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на  будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності отримана в сумі 730,6 тис.грн., яка була перерахована до міського та сільських бюджетів в повному обсязі.

  Інша субвенція з обласного бюджету на будівництво нового водогону в с.Носівці надійшла в обсязі 33,3 тис.грн.

  Разом доходи загального і спеціального фонду районного бюджету за І квартал 2014 рокку становили 81936,5 тис.грн., при уточненому плані 88157,0 тис.грн. і виконані на 92,9%.

   

  Бюджети сільських рад за І півріччя 2014 року отримали власних і закріплених доходів в сумі 6417,6 тис.грн., що становить 121,4% до уточнених річних призначень. З 26 сільських рад виконали уточнені планові показники за І півріччя 2014 року усі сільські ради. Надходження власних та закріплених доходах по сільському бюджету на 634,4 тис.грн. більші, в порівнянні з надходженнями за І півріччя 2013 року.

   

  Видатки:

   

  За I півріччя 2014 року із загального фонду районного бюджету проведено видатків на суму 88519,8 тис.грн., що становить 88,5% уточнених призначень. При уточненому плані 100071,1 тис.грн., використано 88519,8 тис.грн. В бюджетних закладах та установах, що фінансуються з районного бюджету дебіторська заборгованість відсутня.

  Видатки з районного бюджету на захищенні видатки здійснювались першочергово. Це в першу чергу: заробітна плата, нарахування на заробітну плату, медикаменти, харчування, енергоносії.

  Так, за звітний період з районного бюджету на фінансування захищених видатків було спрямовано коштів на суму 81858,7 тис.грн., що становить 96,2% в структурі видатків районного бюджету.

  На фінансування заробітної плати з нарахуваннями було спрямовано 39262,3 тис.грн. (в тому числі на виплату заробітної плати та відпускних педпрацівникам в червні місяці 10,4 млн.грн.), на фінансування видатків для забезпечення продуктами харчування закладами освіти було спрямовано 1041,9 тис.грн., на розрахунки за енергоносії – 3684,6 тис.грн., на соціальні виплати населенню 32250,8 тис.грн.

  Відділами та управліннями районної державної адміністрації, які є головними розпорядниками коштів, забезпечується своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ, що фінансуються з районного бюджету.

  За рахунок субвенцій з Державного та обласного бюджетів на соціальний захист населення за звітний період було направлено коштів в сумі 31649,1 тис.грн.

  Протягом звітного періоду з районного бюджету була надана планова дотація вирівнювання міському та сільським бюджетам. Так, за I півріччя 2014 року було надано дотації вирівнювання на суму 4030,3 тис.грн., що становить 99,5% планових призначень.

   

  Видатки загального фонду районного бюджету за I півріччя 2014 року більші обсягу видатків за відповідний період минулого року на суму 1064,3 тис.грн..

   

  Протягом звітного періоду з районного бюджету були здійснені видатки по спеціальному фонду на суму 1032,9 тис.грн. Видатки були направлені розпорядниками коштів на видатки, які не були передбачені в кошторисних призначеннях бюджетних установ.

  З районного бюджету, крім фінансування першочергових видатків, здійснювалось фінансування і незахищених видатків. Кошти спрямовувались на придбання пральної машини, плити газової, меблів, холодильника, літератури, музичної апаратури, сценічних костюмів, комп’ютерної техніки, медикаментів, продуктів харчування, побутової хімії.

  В I півріччі 2014 року були зменшені видатки на утримання освітянських закладів на суму 980,0 тис.грн. в порівняні з відповідним періодом минулого року за рахунок зменшення районного бюджету на підставі Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» від 27.03.2014 року (якщо в I півріччі 2013 року видатки на освіту становили 40867,4 тис.грн., то в I півріччі 2014 року – 39887,4 тис.грн.).

  На утримання мережі охорони здоров’я Гайсинського району було спрямовано коштів на 861,8 тис.грн. менше, в порівнянні з минулим роком (в I півріччі 2013 року – 6481,0 тис.грн., в I півріччі 2014 року – 5619,2 тис.грн.) за рахунок зменшення районного бюджету на підставі Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» від 27.03.2014 року.

  На фінансування районної ради були спрямовані кошти в сумі 480,3 тис.грн., що становить 84,7% до планових призначень на І півріччя.

  На утримання закладів культури, що фінансуються з районного бюджету було спрямовано коштів в сумі 3567,2 тис.грн., що на 290,3 тис.грн. менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року (3857,5 тис.грн.).

  На фінансування заходів по фізкультурі та утримання ДЮСШ було спрямовано коштів в сумі 520,7 тис.грн., що на 34,5 тис.грн. менше порівняно з минулим роком (555,2 тис.грн.).

  На фінансування соціального захисту та соціального забезпечення було використано коштів в сумі 34013,3 тис.грн., що на 3121,4 тис.грн. більше, в порівнянні з 2013 роком (30891,9 тис.грн.).

  На надання фінансової підтримки засобам масової інформації було спрямовано коштів в сумі 101,2 тис.грн., що на 4,9 тис.грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

  Таким чином, підводячи підсумок вищенаведеного, протягом  I півріччя 2014 року прослідковується динаміка зменшення обсягу видатків по окремих галузях та збільшення видатків на соціальний захист населення. Зменшення видатків районного бюджету обумовлено також непроплатою платежів Державною казначейською службою. Як наслідок, є наявність кредиторської заборгованості станом на 01.07.2014 року по незахищених видатках на суму 646,0 тис.грн. по загальному фонду та 2188,3 тис.грн. по спеціальному фонду.

  Видатки загального фонду районного бюджету за I півріччя 2014 року становили 88519,8 тис.грн., що на 1064,3 тис.грн. більше обсягу видатків за I півріччя 2013 року.

  Видатки спеціального фонду за звітний період становили                              1032,9 тис.грн.

  Видатки, які здійснені за рахунок власних надходжень були направлені на виплату заробітної плати з нарахуванням, харчування, придбання медичної техніки, розрахунки за енергоносії та канцтоварів.

  Всі дані по виконанню бюджету надані на підставі річного звіту про виконання бюджетів Гайсинського району станом на                        1 липня 2014 року Управлінням Державної казначейської служби у Гайсинському районі.

  Share to Facebook
  Share to Google Buzz
  Share to Google Plus
  Share to LiveJournal
  Share to MyWorld
  Share to Odnoklassniki
  Share to Yandex

  Автор: admin, 06:43

Ваш коментар

Увага: Коментарі модеруються, і це може викликати затримку у публікуванні. Відправляти коментар ще раз не потрібно!