pussy88 Публічне представлення інформації про виконання районного бюджету за 2013 рік. | Фінансове управління Гайсинської райдержадміністрації
           

Курси валют

Курсы валют Курсы валют

Курсы валют Курсы валют

Курс валют на портале Finance.UA

Зверніть увагу на ресурси: • 21Бер

  На виконання вимог статті 28 Бюджетного кодексу України щодо доступності інформації про бюджет 21.03.2014 року о 10 – 00 в залі засідань Гайсинської райдержадміністрації відбулося публічне представлення інформації  про виконання районного бюджету  за 2013 рік.

  Доходи

  Дохідна частина бюджету забезпечується за рахунок досягнення позитивних фінансово-економічних показників, як юридичних так і фізичних осіб.

  В структурі доходів загального фонду за 2013 рік надходження власних і закріплених доходів становить 16,6%, дотації з Державного бюджету 46,5 %, субвенції з Державного бюджету та обласного бюджетів 36,6 %.

  План по власних і закріплених доходах загального фонду районного бюджету, до уточнених показників, затверджених районною радою за 2013 рік виконаний на 95,7%, що становить 26892,6 тис. грн. (26,9 млн. грн.). Надходження  за 2013 рік більші 2012 року на             2177,4 тис. грн. (2,2 млн. грн.) або на 8,8%.

  З 6 основних податків та зборів районного бюджету планові показники за 2013 рік виконані таким чином:

  - податок на доходи фізичних осіб – 96,2%;

  - частині чистого прибутку комунальних підприємств – 97,1%;

  - надходження від орендної плати за користування комунальним майном – 60,8%;

  - податок на прибуток підприємств – 32,4%;

  - реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – 28,5%;

  - інші надходження – 86,3%.

  Невиконання планових показників районного бюджету обумовлено наступним:

  1.Зменшенням середньооблікової штатної чисельності працюючих на 321 одиниць, в результаті чого втрати ПДФО становили                         940,0 тис. грн..

  2.Заборгованість по ДП «Гайсинське лісове господарство» по ПДФО становили 450,0 тис. грн..

  3.По розрахункам МФУ приріст доходів першого кошика становив 17,2% до фактичних надходжень 2012 року – це податок на доходи фізичних осіб, а темп росту оплати праці за 2013 рік до 2012 року становив лише 4,8%.

   

  Дотація вирівнювання та додаткові дотації, що одержуються з Державного бюджету надійшли в розмірі 100,0 % становили                75427,3 тис. грн. (75,4 млн.грн.).

  За 2013 рік районний бюджет отримав субвенції з Державного бюджету на виплату допомог сім’ям з дітьми, пільг та субсидій населенню на суму 57270,2 тис. грн., що становить  99,2 % до уточнених планових призначень. Також з Державного бюджету було одержано субвенцію на проведення виборів (кошти були спрямовані для Семиріцької сільської ради) в обсязі 53,9 тис. грн..

  Інших субвенцій з обласного та сільських бюджетів в районний бюджет надійшло в сумі 2004,7 тис. грн., в тому числі:

  - інша субвенція з обласного бюджету на ремонт закладів охорони здоров’я була одержана в сумі 500,0 тис. грн.;

  - з обласного бюджету була одержана субвенція для Степашської сільської ради на створення сприятливого середовища розвитку зеленого туризму в сумі 20,0 тис. грн.;

  - на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 97,6 тис. грн.;

  - на поховання учасників бойових дій в сумі 16,9 тис. грн.;

  - на виплату допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу в сумі 490,0 тис. грн.;

  - на компенсаційні виплати на бензин, ремонт і технічне обслуговування інваліда І групи – 25,9 тис. грн;

  - на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення 613,6 тис. грн.;

  - субвенція з сільських та міського бюджетів на суму                      249,7 тис. грн..

  Крім того, до районного бюджету надійшли кошти, які вилучаються з бюджету Носівецької та Степашської сільських рад в сумі 595,4 тис. грн.

  Таким чином до районного бюджету по загальному фонду надійшло коштів за  2013 рік на суму 162244,2 тис. грн..

  Протягом 2013 року районний бюджет користувався короткотерміновою позикою з Державного бюджету на забезпечення виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери. Так, в березні – серпні 2013 року було одержано короткотермінову позику на суму 24721,9 тис. грн. Короткотермінова позика була погашена своєчасно і в повному обсязі.

  Бюджети сільських рад за 2013 рік отримали власних і закріплених доходів в сумі 13606,4 тис. грн., що становить 101,4 % до уточнених річних призначень. З 26 сільських рад виконали уточнені планові показники за 2013 рік 25 сільських рад. Уточнені планові показники не були виконані Носівецькою сільською радою на суму 311,2 тис. грн.. Надходження по власних та закріплених доходах по сільському бюджету на 875,0 тис. грн. більше в порівнянні з надходженнями за 2012 рік. В 2013 році зменшились надходження в порівнянні з 2012 роком по Гранівській, Митківській, Носівецькій та Ярмолинецькій сільських радах.

   

  Видатки:

  За 2013 рік із загального фонду районного бюджету проведено видатків на суму 161452,2 тис. грн., що становить 98,4% до уточнених призначень.

  Видатки з районного бюджету на захищенні статті здійснювались першочергово. Це в першу чергу: заробітна плата, нарахування на заробітну плату, медикаменти, харчування, енергоносії.

  Так, за 2013 рік з районного бюджету на фінансування захищених статей було спрямовано коштів на суму 148431,1 тис.грн., що становить 91,9% в структурі видатків районного бюджету.

  На фінансування заробітної плати з нарахуваннями було спрямовано за 2013 рік коштів в сумі 67506,9 тис.грн. (в тому числі на виплату заробітної плати та відпускних педпрацівникам в червні-липні місяці 11,7 млн.грн.), на фінансування видатків для забезпечення продуктами харчування освітянськими закладами було спрямовано 1954,6 тис.грн., на видатки на медикаменти було спрямовано                 552,0 тис.грн., на розрахунки за енергоносії було спрямовано                  6868,9 тис.грн., на соціальні виплати населенню 58679,3 тис. грн..

  Відділами та управліннями районної державної адміністрації, які є головними розпорядниками коштів, забезпечується своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ, що фінансуються з районного бюджету. Як наслідок відповідної роботи, є відсутність простроченої кредиторської заборгованості на протязі 2013 року.

  За рахунок субвенції з Державного та обласного бюджетів на соціальний захист населення за 2013 рік було направлено коштів в сумі  59328,8 тис.грн.

  На протязі звітного періоду з районного бюджету була надана планова дотація вирівнювання бюджетам міської та сільських рад. Так, за 2013 рік було надано планової дотації на суму 7702,2 тис.грн., що становить 100,0% планових призначень.

   

  Видатки загального фонду районного бюджету за 2013 рік менше обсягу видатків за 2012 рік на суму 13243,3 тис.грн. за рахунок зменшення видатків на охорону здоров’я, в зв’язку з переводом центральної районної лікарні на фінансування з обласного бюджету, а також за рахунок невиконання планових показників по доходах.

   

  На протязі звітного періоду з районного бюджету були здійснені видатки по спеціальному фонду за 2013 рік на суму 4990,6 тис.грн. Видатки на суму 702,0 тис.грн. були направлені розпорядниками коштів на захищені статті та статті, які не були передбачені в кошторисних призначеннях бюджетних установ.

  З районного бюджету, крім фінансування першочергових статей, здійснювалось фінансування і незахищених статей, кошти спрямовувались на придбання комп’ютерної техніки, інтерактивних дошок, газових котлів для шкіл району; проведення капітального ремонту навчального корпусу СЗШ №5, спального корпусу НВК інтернат – гімназія; придбання музичної апаратури та обладнання, сценічних костюмів для закладів культури; було забезпечено доїзди учнів та вчителів до начальних закладів; здійснено передоплату преси для бібліотек та бюджетних закладів району.

  В 2013 році були збільшені видатки на утримання освітянських закладів на суму 2453,7 тис.грн. в порівняні з 2012 роком (якщо в 2012 році видатки на освіту становили 64903,2 тис.грн., то в 2013 році –     67356,9 тис.грн.

  На утримання мережі охорони здоров’я Гайсинського району було спрямовано коштів на 20676,5 тис.грн. менше, в порівнянні з минулим роком (в 2013 році – 13411,4 тис.грн., в 2012 році – 34087,9 тис.грн.) за рахунок переводу центральної районної лікарні на фінансування з обласного бюджету.

  На фінансування районної ради були спрямовані кошти в сумі 990,5 тис.грн..

  На утримання закладів культури, що фінансуються з районного бюджету було спрямовано коштів в сумі 7411,2 тис.грн., що на     1504,9 тис.грн. менше в порівнянні з 2012 роком (8916,1 тис.грн.).

  На фінансування заходів по фізкультурі та утримання ДЮСШ було спрямовано коштів в сумі 965,8 тис.грн., що на 180,4 тис.грн. менше порівняно з минулим роком (1146,2 тис.грн.).

  На фінансування соціального захисту та соціального забезпечення було використано коштів в сумі 13411,4 тис.грн., що на 1930,6 тис.грн. більше в порівнянні з 2012 роком (11480,8 тис.грн.).

  На надання фінансової підтримки засобам масової інформації було спрямовано коштів в сумі 209,0 тис.грн., що на 14,8 тис.грн. менше в порівнянні з минулим роком.

  Таким чином, підводячи підсумок вищенаведеного, протягом 2013 року прослідковується динаміка зменшення обсягу видатків по окремим галузям та збільшення видатків на соціальний захист населення. Зменшення видатків районного бюджету обумовлено також непроплатою платежів Державною казначейською службою. Як наслідок, є наявність кредиторської заборгованості станом на 01.01.2014 року по незахищеним статтям на суму 1260,0 тис. грн. по загальному фонду та 167,7 тис. грн. по спеціальному фонду.

  Share to Facebook
  Share to Google Buzz
  Share to Google Plus
  Share to LiveJournal
  Share to MyWorld
  Share to Odnoklassniki
  Share to Yandex

  Автор: admin, 08:42

Ваш коментар

Увага: Коментарі модеруються, і це може викликати затримку у публікуванні. Відправляти коментар ще раз не потрібно!