pussy88 Структура і функції | Фінансове управління Гайсинської райдержадміністрації
           

Курси валют

Курсы валют Курсы валют

Курсы валют Курсы валют

Курс валют на портале Finance.UA

Зверніть увагу на ресурси:Структура управління

№ з/п Прізвище,ім’я, по-батькові Посада Службовий телефон
1. Бабій Тетяна Владиславівна Начальник фінансового управління 2-10-33
2. Безелюк Олександр Васильович Заступник начальника фінансового управління – начальник бюджетного відділу 2-14-89
3. Василишина Валентина Григорівна Секретар друкарка 2-10-33
Бюджетний відділ
4. Рогальська Галина Іванівна Спеціаліст І категорії бюджетного відділу 2-14-89
5. Оржеховська Людмила Василівна Спеціаліст  І категорії бюджетного відділу 2-14-89
Фінансово-господарський відділ
6. Пастух Інна Григорівна Начальник фінансово – господарського відділу – головний бухгалтер 2-23-30
7. Ванжула Наталя Василівна Головний спеціаліст фінансово – господарського відділу 2-23-30
Відділ прогнозування та аналізу доходів
8. Ткач Наталя Олексіївна Начальник відділу прогнозування та аналізу доходів 2-10-13
9. Островський Роман Вікторович Головний спеціаліст відділу прогнозування та аналізу доходів 2-10-13
10. Гребенюк Наталя Павлівна Спеціаліст І категорії відділу прогнозування та аналізу доходів 2-10-13

Функції відділів управління

Бюджетний відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу, пов’язану із складанням проекту районного бюджету, складає проект районного бюджету; 2) організовує виконання районного бюджету по видатках; 3)разом з іншими відділами фінансового управління, бюджетними установами, виконавчими комітетами сільських та міської рад вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів; 4) складає помісячний розпис видатків районного бюджету, забезпечує фінансування заходів, передбачених районним бюджетом , 5) готує пропозиції про пересування місячних призначень у межах річних бюджетних асигнувань;   6) розглядає звіти про виконання міського та сільських бюджетів, кошторисів видатків відділів районної державної адміністрації та бюджетних установ, складає зведення про виконання місцевих бюджетів району і готує їх для надання Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації; 7) готує інформацію для районної державної адміністрації та районної ради про хід виконання районного бюджету для винесення його на затвердження районною радою; 8) контролює правильність проведення виплат і відшкодування за рахунок субвенції з Державного бюджету, передбачених чинним законодавством України.

Фінансово–господарський відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює разом з відділенням Державного казначейства контроль за виконанням районного бюджету і за додержанням установами банків правил касового виконання бюджету ; 2) розглядає  баланси і звіти про виконання місцевих бюджетів та  інші  фінансові   звіти,   подані   територіальними   органами Державного казначейства; 3) інформує  головне фінансове управління про  стан  виконання бюджету району за кожний звітний період і подає йому річний та квартальний  звіт  про  виконання  місцевого  бюджету; 4) вивчає разом з  Державним казначейством  питання грошового  обігу та залишків на рахунках органів місцевого самоврядування та бюджетних установ; 5) забезпечує    створення    належних     виробничих     та соціально-побутових умов для працівників управління; 6)приймає звіти про виконання кошторису сільських та міського бюджетів, бюджетних установ; складає звіт про виконання місцевого бюджету району, і подає його обласному фінансовому управлінню; 7) забезпечує в межах компетенції в організаціях і установах дотримання єдиних методологічних основ бухгалтерського обліку і звітності; 8) складає звіт про заборгованість бюджетних установ району, сільських та міської ради, з детальним обгрунтуванням усіх показників; 9) складає місячні, квартальні та річні звіти по виконанню кошторису на утримання апарату управління; 10) здійснює контроль за дотриманням розрахункової дисципліни по апарату управління; 11) відповідає за ведення  кадрового діловодства.

Відділ прогнозування та аналізу доходів відповідно до покладених на нього завдань

за дорученням начальника фінансового управління організовує роботу, пов’язану із складанням проекту районного бюджету, вносить пропозиції про визначення порядку і термінів подання  відділами райдержадміністрації, виконкомами сільських та міської рад матеріалів для підготовки проектів районного бюджету. Складає проект районного бюджету по доходах; 2) аналізує виконання бюджету району по доходах, разом з іншими відділами фінансового управління та установами, виконавчими комітетами сільських та міської рад, податковою інспекцією, відділенням Державного казначейства забезпечує надходження доходів до бюджету району; 3) складає помісячний розпис доходів районного бюджету; 4) аналізує заборгованість та недоїмку по підприємствах району, проводить заходи по їх ліквідації та прогнозує очікувані надходження до бюджету;       5) розглядає звіти про виконання сільських та міського бюджетів по доходах, складає зведення про виконання місцевих бюджетів району для надання головному фінансовому управлінню облдержадміністрації, районній державній адміністрації та районній раді; 6) готує проект квартальних та річного звітів районної  державної адміністрації про  виконання районного бюджету по доходах для подання районній раді; 7) готує пропозиції про встановлення на території району місцевих податків, платежів і зборів; 8) за дорученням начальника фінансового управління розглядає матеріали про надання, відповідно до законодавчих актів, окремим платникам пільг по податках і платежах, які надходять до районного бюджету, і готує відповідні пропозиції з цього питання.

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex